Observer

منوی اين بلاگ

صفحه اصلی
نسخه انگليسي
بلاگ اصلي-ارتباطات و روابط عمومي
پروفایل من- آبزرور به معناي ناظر و مشاهده كننده

English Version
My Blog in Persian Version
XML

 Archives

February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
February 2006

 Index

روابط عمومي و ارتباطات *
فتو ژورناليسم ...ليست نشده *
فرهنگي، سياسي اجتماعي *
کامپيوتر و اينترنت ...ليست نشده *

خليج هميشه فارس *
حق رايت،روابط عمومي ها و فتوژورناليسم *
مرگبارتر ين سال براي رسانه هاي جهان *
در باره عكاسي ديجيتال *
نسخه انگليسي اين بلاگ *

شماره جدید ماهنامه عکس *
شماره جدید ماهنامه دوربین عکاسی *
شماره جدید فصلنامه عکاسی خلاق *

جایگاه عکاسی خبری در ایران *
عکسهای دوم خرداد *
Why the Internet Isn't the Death of the Post Office

Reading

Photographers Homepages

Richard Avedon Ansel Adams Ianna Andréadis Elsa Dorfman Stuart Conway John Darwell Fay Godvwin Joe Standart Chen-Yu Lu Eric Lindley Susan Meiselas Rhea Anna David Stuart Amanda Marsalis Jeff Jacobson Philipp Scholz Rittermann Bob Emmott Jill Wareman Waiting for Communicat with you

Iranian Photographers Homepages

Iranian Artists Site's.Mr.Mohammad Tehrani سايت هنرمندان تصويرگر ايران.با مديريت محمد تهراني Iranian Artists Site's Iranian Photo Agency Miss.Shadafarin Ghadirian Iranian Photographers Home's Mr.Sasan Tavakkoli Farsani Iranian Photography and Art Gallery Iranian Photography and Art Gallery The Our Friend and Teacher.One of the B.B.C. Reporters سايت عكاس فقيد استاد كاوه گلستان خبرنگار بي بي سي ،كه فروردين ماه 1382 در سليمانيه عراق بر اثر برخورد با مين كشته شد Mr.Reza Deghati.One of the National Geographic Mag Photographers عكاس و خبرنگار نشنال ژئوگرافي Mr.Mohammad Tehrani.The President of KARGAH.COM مدیر یت سایت کارگاه Iran Journal of Photography Mr.Mehdi Monem مهدي مقدم دوست Mr.Hassan Sarbakhshian Mr.Raffi Avanessian Mr.Henry Dallal Miss.Hamideh Zolfaghari Mrs.Mehrva Arvin مجيد مهرابي Mr.Mehdi Khonsari Mr.Babak Borzouyeh Mr.Sadegh Tirafkan Mr.Mansor Nasiri Mrs.Nafise Motlagh Mr.Javid Ramezani Mrs.Shadi Yousefian Mr.Naser Mizbani Mr.Keyvan Behpour Mrs.Mehraneh Atashi Mr.Kourosh Sotoodeh Mr.Bahman Jalali.The teacher & One of the Members of British Royal Photographers Society Mrs.Azita Ziaei Mr.Esmaeil Abbasi.The Camera Mag Editor Mrs.Noushin Najafi Mr.Ahmad Nateghi.The President of Iranian Photographers Home's Mrs.Farzaneh Khademian Mr.Masood Amirloei.The Photo and Camera Magazines Management Mr.Mohsen Rastani Mr.Sid Sarshar Mr.Amir ali Javadian Mr.Masoud Soheili Mr.Jamshid Bayrami Mr.Majid Asghari Miss.Mryam Zandi Mr.Sa,eed Mahmoudi Aznaveh Mr.Fakhroddin fakhrodini.The Teacher of Portrait Photography Waiting for Communicat with you

شرکتها

Hasselblade Waiting for Communicat with you


Monday, May 9
 جايگاه عکاسي خبري در ايران
ايلنا ، خبر گزاري کار ايران ، مصاحبه هاي خواندني را تحت عنوان موضوع فوق
.با تني چند از عکاسان، به انجام رسانده است

،اين خبر گزاري عليرغم نام خود، تاکنون در پوشش اخبار گوناگون اجتماعي، فرهنگي
.سياسي و حتي هنري، بسيار قوي و پيگيربوده است
اقدام اخير اين خبر گزاري در مصاحبه با عکاسان خبري، به وضوح
...مويد اين مدعاست
در نخستين بخش از اين مصاحبه ها، ايلنا نظر عکاس قديمي و يکي از
پرسابقه ترين عکاسان خبري ايران، آقاي بهمن جلالي را پي جويي نموده
است.در ادامه اين سلسله بحثها، مصاحبه هاي خواندني نيز با عکاسان جوان
و پر تلاش عرصه فتوژورناليسم،آقايان حسن سربخشيان و رضا معطريان
.دربخش هنري سايت ايلنا منعکس گرديده است
،هر چند امکان اظهار نظر و شرح تفصيلي در مورد مصاحبه هاي فوق وجود دارد
اما براي مرور سريع اين مصاحبه ها و دسترسي آسان به انها ، تمامي مصاحبه هاي
...انجام شده را يکجا و بدون تغيير گرد ميآورم


:بهمن جلالي
.عكاسي خبري يكي از پيشروترين شاخه هاي عكس در ايران است

عكاسي خبري يكي از پيشروترين شاخه هاي عكاسي ما است كه حضور فعالي هم
.در مطبوعات داشته است
بهمن جلالي، عكاس و استاد عكاسي كشورمان , ضمن بيان اين نكته به ابعاد
گسترده عكاسي خبري اشاره كرد و به خبرنگار گروه هنر ايلنا گفت: اگر
واقع بينانه بنگريم بعد از دوم خرداد كه آزادي مطبوعات زياد شد ، عكاسي خبري
حضورپررنگي يافت . اما اين روزها با بسته شدن روزنامه ها و كنترل ها , حضور
.عكاسي خبري در نشريات كم رنگ تر شد
،اما به طور كلي عكاسي خبري در كشور ما يكي از قوي ترين شاخه هاي عكاسي است
كه با حضور نسل جوان كه يا خود آموخته بوده و يا از طريق دانشگاه آموزش ديده
است ، ديدگاه تازه و پرشور و شري وارد اين عرصه شده است.وي افزود : عكس
.خبري جايگاه درستي پيدا نكرده و به تصوير بها داده نمي شود

ما عكس را به عنوان رسانه نمي پذيريم و آن را نمي شناسيم .گزارش تصويري نيز
كه قلب فتوژورناليسم دنياست را دست كم مي گيريم . در هر حال عكاسي خبري با
.حضور جوانان پرشور , راه روشني در پيش دارد . البته اگر به آن توجه شود

اين عكاس با سابقه , پيرامون تفارق عكاسي خبري و مستند گفت: مرز ميان اين دو
.بسيار باريك است . عكس خبري هميشه در پرس زماني قرار دارد
اگر عكس در موعد مقرر چاپ نشود , بي فايده است . اما عكاسي مستند , فشار زماني
برايش وجود ندارد و با گذشت زمان دوام مي آورد . اما عكس مستند جايش در مطبوعات
ما نيست در حاليكه ما با مسائل فراواني دست به گريبان هستيم كه مي توانند براي عكاس
.مستند , بسيار زيبا باشند
.به طور كلي عكس خبري , درگير زمان است و عكس مستند در جريان زمان قرار دارد

:جلالي همچنين به راه حل هاي موجود براي داشتن عكاسي خبري پويا اشاره كرد و افزود
سه راهكار براي داشتن عكاسي خبري پوياتر داريم. يكي حضور موج نو عكاسان جوان
و ديگر اينكه نشريات , بهاء بيشتري به عكس بدهند و وضعيت عكس در نشريات مشخص
شود . ضمن اينكه ايجاد سنديكا انجمن صنفي مطبوعاتي كه فعال باشد , مي تواند روند كار
را مناسب تر كند . ما انجمن صنفي مطبوعات داريم كه متاسفانه فعال نيست و عكاس را چه
در عقد قرارداد و چه در تامين عكاس براي نشريات ياري نمي كند . در حاليكه مي توانستند
.با همين نمايشگاه مطبوعات , مردم را با عكس آشنا كنند و عكاسي را رشد ببخشند


:حسن سربخشيان
.عكاسي خبري جايگاه خود را پيدا كرده است

نسبت به 2 دهه گذشته عكاسي خبري , بهترين جايگاه را به
خود اختصاص داده و نيروهاي جوان فعالي در حال تجربه عكاسي
.و فعاليت در اين زمينه هستند
هر چند علي رغم چنين پتانسيلي , روزنامه ها خود را مجاب نمي دانند كه جايگاه عكس را در
سيستم كاري خود ارتقاء ببخشند . "حسن سربخشيان"، عكاس , ضمن بيان اين نكته به جايگاه
عكاسي خبري در ايران اشاره كرد و به خبرنگار گروه هنر ايلنا گفت : از خرداد 76 به بعد
با اتفاقات منحصر به فردي كه رخ داد , مطبوعات رشد چشمگيري داشت و البته شكل جديدي
.هم به آن داده شد

در زمان جنگ البته عكاسان خوبي بودند . اما محدوديت مطبوعات و نيروهاي عكاس باعث شد
كه اين دوره اخير چشمگيرتر باشد . وقايع 76 باعث شد خبرنگاران و نسل جديدي , وارد
:عرصه عكاسي خبري شوند."سربخشيان" به تعريف عكاسي خبري پرداخت و گفت
اطلاع رساني دقيق و به موقع و سريع و استفاده از پتانسيل عكس از ويژگيهاي عكاسي خبري
است و بايد تصوير از نظر عكاسي و خبري ,داراي پتانسيل باشد . اين جز اطلاع رساني درست
و هدايت ذهن بيننده و خواننده نشريه ندارد و بايد آن را با موضوع آشنا كند و با شكلي اصولي تر
.به موضوع بپردازد

ذهن كنجكاو عكاس خبري است كه رسالت او را نسبت به عكاسان ديگر سنگين تر مي كند . به
.گونه اي كه خود خبرنگار باشد و با سرعت و دقت و در نهايت تيزبيني به موضوع بپردازد

وي در ادامه افزود : يك سري اتفاقات روشني در عرصه عكاسي خبري رويداده كه به عينه ديده
مي شود و فعاليت هاي عكاسان جامعه را مجاب كرد و تغيير و تحولي در ديدگاه جامعه نسبت به
عكاسي ايجاد نموده است . البته در رشد عكاسي به جز خود عكاسان , شخص ديگري
موثر نيست .اتفاقات اخير در اين عرصه نشان داده است كه فعاليت هاي عكاسان در مراحل
:آغازين به ثمر رسيده است.سربخشيان به تفارق عكاسي خبري و مستند اشاره كرد و گفت
در عكاسي مستند , عكاس فرصت كافي دارد كه حول محور سوژه اش تحقيق كند يا
فرصت بيشتري براي كار دارد . اما در حوزه كاري ما اين اتفاقات است كه ما را
.هدايت مي كند و سرعت عمل و دقت عكاس را مي طلبد
اينجاست كه وجه تمايز اين دو نوع عكاسي مشخص مي شود

تصميم گيري سريع در عكاسي خبري و حواشي حوادث , آنقدر مهم است كه زمان را براي شما به
مهم ترين عامل بدل مي كند . ولي در عكاسي مستند فرصت براي مراجعه و زمان براي كار
.به وفور وجود دارد
گفتني است "حسن سربخشيان" به تازگي نمايشگاهي از عكس هايش را در گالري گلستان
.به نمايش گذاشت


:رضا معطريان
.مطبوعات ما به ويژگي هاي گفتاري و شنيداري استوار است

عكاسي خبري جايگاه خود را پيدا نكرده و در ايران شناخته نشده
است ." رضا معطريان" , عكاس خبري, درباره جايگاه اين نوع
از عكاسي در ايران , ضمن بيان اين نكته به خبرنگار گروه هنر
ايلنا گفت : عكاسي در دنيا به عنوان زبان جهاني مطرح است و صاحبان قدرت و سرمايه از اين
.رسانه به شكل شايسته اي استفاده مي كنند
تصوير و عكس در همه جاي دنيا گستردگي بسياري دارند و براي دريافت مفاهيم و انتقال
آن بهترين روش هستند . در حاليكه در ايران به اين مقوله توجه نمي شود و مطبوعات ما استوار
.بر ويژگي هاي گفتاري و شنيداري هستند و كمتر به تصوير وقعي مي نهند

وي افزود : در حال حاضر از نظر من دومين مولفه فرهنگي ما بعد از سينما، عكاسي است و اين
هنر - رسانه خارج از مرزهاي ايران مورد توجه قرار گرفته است و عكاسان بزرگ و صاحب
.سبكي از ما در دنيا شناخته شده اند . اين توانايي ها از كوشش خود عكاسان بوده است

پس از 2 خرداد مي توان گفت ؛ رشد عكاسي از سرعت خوبي برخوردار بوده و حركت رو به
جلويي داشته است . ولي صرف حركت آنها كافي نيست و نيازمند مكمل براي رسيدن به رشد و
.توسعه است تا پا به پاي عكاسان پيش بروند

اين عكاس به بيان معضلات عكاسي خبري در ايران پرداخت و گفت : در ايران , عكاسي خبري
شامل اتفاقات روز سياسي و اجتماعي مي شود و بيشتر درگير اخبار روز هستيم كه معطوف به
حوزه هاي قدرت سياسي است و شامل عكس هايي از مراكز قدرت سياسي و ترجيحا اجتماعي
است . در زمينه اجتماعي نيز تنها به تك عكس خبري بسنده مي شود و ناهنجاريهاي اجتماعي و
.تحولات در حد چند فريم خلاصه مي شود

.گزارش هاي تصويري نيز شامل چندين عكس از يك اتفاق هستند كه چندان مربوط بهم نيز نيستند
در حاليكه گزارش تصويري بايد نگاه عكاس را به يك پديده دنبال كرده باشد و زاويه نگاه او را
.بيان كند . اين نوع نگاه در عكاسي , نشات گرفته از عدم توجه به معقوله تصوير است
.عكاسان ما اينطور نيستند اما اين فضاي غالب بر آنهاست

گفتني است" معطريان" به همراه" عباس كوثري" در نمايشگاه عكسي در سوريه
.حضور خواهند يافت

 Posted in : 2:38 PM, by: Mohsen Sanei Yarandi

Waiting for Communicat with you Designed by Mohsen Sanei Yarandi. Observer 2004 - 2007.© Copyright. All right reserved.